logopeed Kadri Veidenberg

logopeed Kadri Veidenberg

Logopeed Kadri Veidenberg

Lõpetasin 2010. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika logopeedia õppesuuna magistriõppe. Peale seda asusin tööle Paikuse lasteaias logopeedina. 2017. aastal sattusin huvitavale koolitusele, kus räägiti kinnise keelekida märkamisest ning sellega seotud probleemidest. See temaatika hakkas mind väga huvitama, kuna lasteaias nägin mitmeid lapsi, kellel keelekida vajas vabastamist.

Aastal 2018 avanes mul tänu Kalmer Lepiku Hambaravile võimalus osaleda Helsingis Müofunktsionaalse teraapia baaskoolitusel, peale seda asusin hambaravis tööle müofunktsionaalse terapeudina.

Mul on kehtiv logopeedi kutsetunnistus, kutsestandard “Logopeed, tase 7“.

Olen ema ja abikaasa. Tööst vabal ajal meeldib mulle oma heledat karva kuldse retriiveri Hennaga jalutamas käia. Vahest teen hobi korras ka käsitöökaarte ja istutan mõne porgandi.

Mis eelised annab logopeedi eriala?

Müofunktsionaalsete probleemidega võivad kaasneda ka probleemid hääldamisega, mille parandamisega tegelevad ainult logopeedid. Kuna sellisel juhul on soovitud tulemuse saavutamiseks teraapia oluliselt erinev, saab logopeed koostada just õige teraapia kava, et tõhusalt ravida nii müofunktsionaalseid kui ka hääldusprobleeme.

Täiendõpe

2018...

2024.01 – Myofun Academy, „Diagnosing & Treating Orofacial Myofunctional Disorders“
2023.11 – Eesti Logopeedide Ühing, „Kogeluse kaasaegsed käsitlused
2023.11 – Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts, „Arenguline kõneapraksia: hindamisest teraapiani“
2023.05 – Eesti Logopeedide Ühing, „Laste söömis- ja toitumishäired
2023.04 – Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts, „Adenoidektoomia ja tonsillektoomia: logopeedi roll
2023.01 – TalkTools, „Assessing The Oral Structure 101
2022.10 – Tallinna Ülikool, MTÜ Eesti Lugemisühing, „Lugemisraskus: uskumusest toetamiseni
2022.10 – Tartu Ülikool, „Laste neuroloogilised haigused ja nendega kaasnevad kommunikatsiooni- ja neelamishäired
2022.09 – Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit, „Early Gross Motor, Oral motor and Vocalization Skills. Feeding problems and Feeding Intervention in Children
2022.05 – 8th Congress of Baltic States SLTs, „Speetch and Language Therapy Across the Age Span
2022.04 – Eesti Logopeedide Ühing, „Kuulmishäire põhjused ja diagnostika. Kuulmispuudega laste kõne arendamine.
2022.04 – Eesti Psühhiaatrite Selts, „Vaimne alaareng – lihtne ainult esmapilgul
2021.10 – Eesti Logopeedide Ühing, „Laste neelamise füsioloogia ja neelamishäire teraapia algkursus, II moodul
2021.07 – Buteyko Clinic International, „Instructor training to teach the Buteyko method to children, teenagers and adults”
2021.07 – Eesti Massaaži– ja Teraapiakool, „Logopeediline massaaž
2020.03 – Eesti Logopeedide Ühing, „Neelamise füsioloogia ja teraapia algkursus, I moodul
2019.12 – Eesti Logopeedide Ühing, „Alveolaarsete häälikute seade
2019.12 – Tartu Ülikool, „PEP–3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks
2019.08 – Tallinna Ülikool, „Rasked kõnelused lapsevanemaga
2019.05 – Tampere Ülikool, „Tongue–tie Symposium
2019.04 – Avastusõppe Liit MTÜ, „Suunatud uurimusliku õppe põhimõtted ja nelja teema lühitutvustus
2018.11 – Eesti Logopeedide Ühing, „Vokalisatsioonist häälikuteni
2018.08 – Academy of Orofacial Myofunctional Therapy, „Introduction to Orofacial Myofuncional Therapy
2018.05 – MEDEQ, „Praktiline müofunktsionaalne koolitus
2018.04 – EKLS, „Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani
2018.03 – 4 Kliinik, „Kurgu vaatamise kursus

2015...2017

2017.12 – Eesti Logopeedide Ühing, „Motiveeriv intervjueerimine logopeedias
2017.10 – NAMT, „Good oral functions from the first breath
2017.04 – Eesti Logopeedide Ühing, „Laste söömis– ja neelamishäired
2017.02 – TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus, „Praktiline meediakasvatus lasteaias
2017.01 – TAI, „Vaimse tervise toetamine töökohal
2017.01 – INNOVE, „Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks
2016.11 – INNOVE, „Käitumise tugikavade koostamine ja rakendamine – Bill Rogersi metoodika praktikas
2016.04 – Eesti Logopeedide Ühing, „III Baltimaade logopeediakongress: Kõneapraksia
2016.02 – Atlanto Arendus, „Motivatsioon ja väärtussüsteem organisatsioonis
2015.10 – Paikuse Lasteaed Mesimumm, „XVIII TÕN koolitus–, õppimis– ja töövõimalusi tutvustav infotund
2015.09 – Eesti Logopeedide Ühing, „Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6–aastaste laste kõne uurimisel
2015.05 – Avita MTÜ, „Käitumisprobleemidest ja sekkumisest

2008...2014

2012.11 – TLÜ Rakvere Kolledž, „Lasteaed täna ja homme. Müüdid ja tegelikkus
2012.09 – Rocca al Mare Seminar, „Eelkooliealine laps ja tema kõne
2012.07 – HENK, „Suhtlemine autistlike lastega ja nende juhendamine
2012.05 – Perekeskus Sina ja Mina, „Gordoni Perekool
2012.03 – PAHJÜ, „Lapse arenguvestlus lapsevanemaga
2012.02 – Eesti NLP Instituut Koolituskeskus, „Arenguklubi teemaõhtu „Looduskasvatus ja armastuse jõud“
2011.11 – Eesti Lugemisühing MTÜ, „Õpetaja ja logopeedi koostöö
2011.11 – Pärnu Õppenõustamiskeskus, „Mittekommunikatiivsete vahendite kasutamine kõne arengu korrektsioonis
2011.10 – Eesti Suuhügienistide Liit, „Terve naeratus, terve elu
2011.03 – Eesti Lastefond SA, „Aktiivsus– ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega lapse toetamine
2010.10 – PAHJÜ, „Õpetaja eneseanalüüs
2010.10 – Tartu Ülikool, „Peeter Põllu päev: üliõpilaste teadustööde konverents 2010
2010.10 – Pärnumaa Alushariduse Juhtide Ühendus, „Mängulise õppe planeerimisprotsess lasteaias
2009.12 – Maailmahariduse koolitus, „Solidaarne kool
2008.11 – Tartu Ülikool, „Eripedagoogika: teadus ja praktika 2008