logopeed Kadri Veidenberg

Kuidas näeb välja müofunktsionaalne ravi?

müofunktsionaalne teraapia ravi laps kõrrega

Müofunktsionaalne teraapia kestab 9 kuud kuni üks aasta. Teraapia sisuks on järjepideva harjutamise kaudu harjumuste kujundamine. Probleemile lähenetakse alati individuaalselt. 

Teraapia võib üldjoontes jagada järgmisteks osadeks:

  1. Soovimatu(te) harjumus(t)e eemaldamine – umbes 30 päeva
  2. Uute harjumuste tekitamine – 8 nädalat
  3. Tekitatud harjumuste üleviimine igapäevaellu – 4 kuud
  4. Harjumuste lõplik kinnistamine – koos eelnevate etappidega kokku umbes 1 aasta

Müofunktsionaalse teraapia visiit

Esimesel visiidil:

  • Võetakse anamnees ehk eellugu. Patsiendilt kogutakse infot tema varajase arengu, tervise ja harjumuste kohta. Kohapeal küsitavaid küsimusi võid vaadata siit: küsimused (küsimused.pdf)
  • Selgitatakse välja, kas patsienti on vaja suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule, näiteks kõrva-nina-kurguarst, unearst, suukirurg
  • Hinnatakse patsienti – näiteks keele asendit, neelamismustrit, kehaasendit, hingamist, suuliigutusi.

Kogutud info põhjal koostatakse teraapiaplaan. Tähtis osa esimesest visiidist on ka patsiendi ja tema lähedaste nõustamine. Põhjendatakse teraapia sisu ja vajalikkust ning sõnastatakse eesmärgid.

Järgnevatel visiitidel hinnatakse varasemalt õpitud harjutuste sooritamist, õpetatakse uusi harjutusi, selgitatakse teraapiakava eesmärke ja motiveeritakse patsienti ja tema pereliikmeid.

Patsiendi soovil võib osa visiite viia läbi ka interneti teel videosilla kaudu. Selle saab kokku leppida esimesel visiidil, mis võiks toimuda näost näkku.

Lõviosa tööst tuleb teha kodus. Seetõttu on tähtis ka pereliikmete motiveeritus, et kõik toetaksid harjutuste kava läbiviimist. Harjutusi tehakse kodus enamasti 3 x päevas, iga harjutuskorra vahel peaks olema vähemalt 2 tundi vahet. Üks harjutuskord võib vastavalt kavale kesta 5 kuni 15 minutit.